Geen paniek, er is genoeg voedsel !

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) begrijpt de heisa rond het hamsteren van voedsel niet. Er is geen reden tot paniek, aangezien Suriname genoeg voedsel heeft. Behalve groente zijn er genoeg andere producten. Tijdens de dagelijkse persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam gaf de bewindsman met cijfers aan, hoe de situatie rond…

Statement met betrekking tot gesloten winkels

De Regering van de republiek Suriname werkt aan oplossingen om zoveel mogelijk winkels open te houden. Als de bevolking geen inkopen kan doen, leidt dat tot meer chaos. De bevolking koopt vanwege de situatie, in paniek massaal veel op. Dit is niet uniek in Suriname. Het gebeurt over de gehele wereld in landen die getroffen…

Statement Juspol: Bezoekregeling cellenhuizen tot nader orde on volledige lock down

In verband met de ontwikkelingen rond het covid19 virus en mede vanwege het beheersen van de verdere verspreiding hiervan, zijn de volgende maatregelen van kracht voor wat betreft de bezoekregeling bij de Penitentiaire inrichtingen, het Huis van Bewaring, de politie cellenhuizen en het Doorgangshuis Opa Doeli van het ministerie van Justitie en Politie: Per ingaande…

Buza statement: Repatriatie vluchten voor ingezetenen

Vandaag heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het Corps Diplomatiek en de vertegenwoordigers van Internationale Organisaties h.t.l. geïnformeerd over de getroffen maatregelen door de Regering om de verdere verspreiding van COVID 19 te voorkomen. Voor de Diplomatieke en Protocollaire assistentie op het Hoofdkwartier van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen de diensten m.n. via email…

Bekendmaking Belastingdienst Suriname

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19, oftewel Corona virus, in Suriname, brengt de leiding van de Belastingdienst het volgende onder uw aandacht. Ingaande dinsdag 17 tot en met maandag 30 maart 2020 zullen de volgende preventieve maatregelen worden toegepast: 1. Alle kantoren van de Belastingdienst krijgen gewijzigde openingstijden en zullen van 08:00 uur…

AZP activeert hulplijn ter continuering dienstverlening

In het kader van het COVID 19 gebeuren, is het AZP genoodzaakt verscherpte maatregelen te treffen. Ter bescherming van u en onze medewerkers is de beschikbaarheid van de poliklinieken en  SEH beperkt tot spoedgevallen. Om de dienstverlening te kunnen waarborgen is de AZP 019 hulplijn geactiveerd. Vanaf 17 maart 2020, zullen medische studenten en medewerkers…

Dienstverlening Arbeid aangepast

Het ministerie van Arbeid maakt bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het Corona virus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast tot nader order. De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom ontslagmeldingen…