Bekendmaking van de afdeling rijexamen van het Korps Politie Suriname

Hierbij maakt het hoofd van de afdeling rijexamen van het Korps Politie Suriname bekend, dat de rijexamens, zowel het theoretisch deel(schriftelijk en mondeling) als het praktisch deel(het afrijden) met ingang van maandag 16 maart 2020 voorlopig voor twee weken(14 dagen)zijn uitgesteld. Voor nadere bijzonderheden gaarne de mediaberichten volgen.   Het hoofd rijexamen, Inspecteur SUSSENBACH,Harold L.

EBS treft preventieve maatregelen Covid-19

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) maakt bekend dat ter verhoging van de preventie tegen het covid-19 virus, maximaal tien klanten per keer zullen worden toegelaten tot haar dienstencentra en incassokantoren. Hierbij zullen alle bezoekers verplicht worden de handen vooraf te desinfecteren. Het bedrijf adviseert klanten tevens om bij de volgende gevallen een bezoek naar…

Bekendmaking van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme

Geachte meneer/mevrouw,.                                                                                                                                             · Namens de Minister van Handel, industrie en Toerisme (HIT), ir. Stephen Tsang, deel ik u mee dat de Raad van Ministers, in bet kader van de veiligheid en kwetsbaarheid van de lokale gemeenschappen in het binnenland heden 16 maart 2020, bet volgende heeft besloten: Vertrekkende tours naar toeristische destinaties cq lokale gemeenschappen…

Bekendmaking Districtscommissariaat Paramaribo Bestuursresort Zuid-West

De Districtscommissaris van Paramaribo, bestuursresort Zuid-West maakt hierbij het volgende bekend. In het kader van preventie maatregelen tegen bescherming van iedere ingezetene tegen de gevolgen van COVID- 19, zal per dinsdag 17 maart 2020, de dienstverlening van het commissariaat worden aangepast. De openingstijden zullen tot nader orde zijn van 07.00u tot 13.00u. De sollicitatie formulieren…

Minister Elias spreekt medewerkers RWZ toe

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, stak het personeel van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) een hart onder de riem vanwege het veel besproken Covid-19 virus. Hij deelde het personeel mee dat zij niet angstig hoeven te zijn en de hygiëne en veiligheidsvoorschriften in acht dienen te nemen afkomstig van de specialisten. Deze toespraak vond…

Prioriteit aan thuisquarantaine en uitbreiding

Vanwege de grote vraag van ingezetenen die willen terugkeren naar Suriname, en rekening houdend met nog meer mogelijke vermoedelijke gevallen van COVID-19 geeft de overheid prioriteit aan thuisquarantaine en wordt tevens gewerkt aan uitbreiding van de normale quarantaineruimtes. Tegen deze achtergrond zijn de 14 personen die in het Marwina Ziekenhuis in quarantaine waren geplaatst intussen…