Statement Ministerie van Justitie en Politie: klankbord nummers.

Het Ministerie van Justitie en Politie heeft voor klachten en vragen vanuit de gemeenschap bestemd voor het Ministerie enkele klankbord nummers. Het betreft in deze voor de afdelingen; BUFAZ; Emailadres; bufazsuriname@gmail.com Telnrs; 527197 tst 2517/ 2521// 2521/ 2520/ 2522/ 2525 Mr. Campagne; 08629833 Vreemdelingen Zaken; Email; info@vz.juspol.sr; rachelle_groenveld@hotmail.com ; lutrecia.meye@gmail.com Chat; www.vz.juspol.sr Telefoonnummers; 427197 tst…

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting: Contactgegevens

Personeelszaken==> 472848 / 476392 Directoraat Volkshuisvesting==> 497051 / 497181 Stichting Volkshuisvesting==> 499973 / 497185 / 497173 Basiszorg Verzekering (BZV)==> stichtinghbvf@hotmail.com, 8830295 / 7253945 Vragen/opmerkingen==> 422708 / 422474 / 424526 Algemene Oudedagsvoorziening (AOV)==> aov.willfariho@gmail.com, aov.jtrimoredjo@gmail.com, 8738003 / 8557976       Vragen/opmerkingen==> 471471 / 470724 Algemene Kinderbijslag (AKB)==> ausv2020@gmail.com, 8650574 Vragen/opmerkingen==> 475595 / 474424 AUSV   betaaldienstausv@gmail.com of  8650574 Vragen/opmerkingen==>…

Statement Districtscommissariaten: Update vergunningen

Alle vergunningen ogv. de Wet Openbare Vermakelijkheden, blijven tot nader orde ingetrokken gehouden. Er wordt aan de gemeenschap het verzoek gedaan huwelijken,verjaringen of welk soort van feest te verschuiven tot een latere datum. Na afstemming met de voorzitter van de S.M.A (Surinaamse Moeslim Associatie) zullen van de voorschriften die in de moskieeёn gehanteerd worden veranderen.…

Statement van het Ministerie van Justitie en Politie: Beschikbaarheid voor het publiek

Het Korps Politie Suriname blijft 1 x 24 uur beschikbaar voor het publiek. De dienstdoende politieambtenaren zijn over het hele land bezig hun bijdrage te leveren in het kader van verspreiding van het Covid-19 virus en dringt erop aan dat de gemeenschap instructies welke gegeven worden door de politieambtenaren, strikt opvolgt. De surveillance vinden met…

Bekendmaking van het Hof van Justitie: aangepaste dienstverlening

In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Coronavirus (Covid-19) wordt de dienstverlening van het Hof van Justitie per woensdag 18 maart 2020 tot nader order als volgt aangepast: DIENSTVERLENING OP HET KANTONGERECHT CIVIELE ZAKEN AAN DE GROTE COMBÉ WEG NO. 2 LEGALISATIE VAN DOCUMENTEN Slechts spoedeisende documenten zullen ter legalisatie in…