Bekendmaking Ministerie van Sociale Zaken

Het ministerie van Sociale Zaken zal op maandag 15 juni 2020 starten met de distributie van de COVID-19 Steunpakketten. In deze week komen zullen de geregistreerden van Paramaribo en Wanica aan de beurt komen. De distributiedagen voor geregistreerden zijn Maandag 15 juni 2020 A, B, C, D, E Dinsdag 16 juni 2020 F, G, H,…

Bekendmaking ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst hierbij het volgende onder de aandacht van de samenleving te brengen: Het slachten van runderen, schapen, geiten en varkens is uitsluitend toegestaan in de daartoe bestemde slachthuizen, onder de constante controle van de Keurmeesters van Vee en Vlees van LVV. De verkoop van vlees van runderen,…

Ontslagcriteria COVID-19 patiënten herzien

Waar voorheen COVID-19 besmette personen pas na twee negatieve testen naar huis werden gestuurd, zal dat vanaf heden anders worden aangepakt. Het ontslagbeleid bij deze patiënten is herzien. Volgens recente inzichten is het besmettelijk zijn van een geïnfecteerde voor anderen niet eindeloos en niet per se gekoppeld is aan het wel of niet hebben van…