Distributie COVID-19 steunpakketten tijdelijk stopgezet

De distributie van de COVID-19 steunpakketten die vandaag van start is gegaan, is door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), André Misiekaba tijdelijk stopgezet. Als gevolg van het laat aanleveren van de pakketten, ontstond er op sommige distributielocaties een chaotische situatie. De minister betreurt hetgeen zich heeft voorgedaan en heeft besloten de distributie…

Monitoring genezen COVID-19 patiënten gaat voort

Personen die met het COVID-19 virus besmet waren en genezen zijn verklaard, zullen na deze periode nog verder gemonitord worden. Dit zal nog in een breder kader met alle actoren verder worden besproken. Deze geruststelling gaf dr. Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid tijdens de reguliere COVID-19 persbijeenkomst. Eerder werd bekendgemaakt dat het ontslagbeleid van COVID-19 genezen…

Repatriatievlucht uit Nederland op 16 juni

Vanuit Nederland wordt wederom een repatriatievlucht uitgevoerd naar Suriname. Deze vlucht wordt op dinsdag 16 juni 2020 uitgevoerd door de SLM. Deze mededeling deed de onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, majoor Gwendoline Babel, tijdens het COVID-19 persmoment van maandag 15 juni 2020.   Deze repatrianten zullen na aankomst voor 14 dagen in quarantaine geplaatst worden.…

COVID-19 preventiemaatregelen blijven naleven

Vanuit de samenleving is er bezorgdheid geuit over het verplicht binnen het eigen ressort verrichten van handelingen. Deze COVID-19 preventiemaatregel is opgenomen in een Presidentieel Besluit, waarin de COVID-19 maatregelen zijn opgenomen ter uitvoering van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19. Tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van 15 juni 2020 deed Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het…

Duidelijkheid rond vele COVID-19 besmettingen in korte tijd

Uit onderzoek is gebleken dat de vele COVID-19 besmettingen die momenteel genoteerd zijn, teruggevoerd kunnen worden naar een persoon die illegaal naar Frans-Guyana is geweest. Deze persoon kwam ziek terug en ging normaal door met werken op een kantoor in verband met de verkiezingen. De veiligheidsmaatregelen van het ministerie van Volksgezondheid zijn daarbij niet in…

Vraag naar dispensatie blijft groot

Het COVID-19 Managementteam heeft het aantal nummers waarop gebeld kan worden voor het aanvragen van dispensatie uitgebreid. Dispensatie verzoeken kunnen worden gedaan via www.covid-19.sr/dispensatie-aavraag of worden gemaild naar dispensatie@covid-19.sr. Verder kan er gebeld en of een app worden gestuurd naar de volgende nummers: 7238840, 8133270, 8136426, 8134230, 8428085, 8428086. Deze informatie deelde majoor Gwendoline Babel,…