COVID-19 PREVENTIE PROTOCOL VOOR TRANSPORTSECTOR

    1. Inleiding Protocol Transportsector   Het protocol is opgesteld aan de hand van CDC- en RIVM- richtlijnen, Richtlijnen van andere of overheden en aangepast naar de praktijk in Suriname. Er zijn verschillende stakeholders die samen moeten werken om het transport geordend en veilig plaats te laten vinden. Deze zijn: De Bus/Boot houders (in…