Update registraties en uitbetalingen COVID-19 Noodfonds

Morgen, vrijdag 22 mei, zullen ruim 500 personen financiële steun hebben ontvangen uit het COVID-19 Noodfonds. De registraties zijn afgelopen maandag gestart bij het COVID-19 Support Center aan de Gongrijpstraat. Personen die werkloos zijn geworden of een verminderd inkomen genieten melden zich daar. Mensen die vragen hebben of de registratie voor AKB wensen te doen,…

Openbare markten en casino’s weer open

De casino’s doen vanaf 20 mei 2020 hun deuren weer open. Ook de Centrale Markt en Vreedzaammarkt zijn vanaf vrijdag 22 mei 2020 weer toegankelijk voor publiek. Markten In samenspraak met de belangenorganisaties en de marktmeester worden de standhouders in de gelegenheid gesteld hun standplaats schoon te maken op donderdag 21 mei 2020. Zij zullen…

SRD 1.000, – extra kinderbijslag geldt niet voor ambtenaren

Er is enige onduidelijkheid ontstaan in wie wel of niet in aanmerking komt voor SRD 1.000, – extra kinderbijslag per huishouden vanuit het COVID-19 Noodfonds. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting benadrukt dat het in deze uitsluitend gaat om personen die niet via hun werkgever kinderbijslag ontvangen. Het geldt dus niet voor ambtenaren. Er…

Uitbetalingen Noodfonds gestart; Crèche medewerkers, crafters en entertainers uitbetaald

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is vanmorgen gestart met het uitbetalen van de particuliere crèches en peuterscholen medewerkers, crafters en entertainers. Deze uitbetaling heeft plaatsgevonden op het erf van de Stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjestraat. Morgen wordt de uitbetaling van particuliere crèches en peuterscholen medewerkers voortgezet. De overige groepen belanghebbenden moeten voor nadere…

Bekendmaking

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de Regering een overbruggingspakket opgesteld om getroffen bedrijven en gezinnen te kunnen ondersteunen om uit het COVID-19 dal te geraken. Hiervoor is in het leven geroepen het COVID-19 Noodfonds en het Productiefonds ten behoeve van ondersteuning aan personen en bedrijven. Registratie kan als volgt plaatsvinden: Noodfonds: Klantencentrum, Gongrijpstraat # 51…