Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting: Aangepaste werktijden voor ambtenaren en landsdienaren

Om de ambtenaren en landsdienaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te beschermen, zullen voor de volgende afdelingen en diensten, aangepaste tijden  gelden: Stichting Hulpverlening Basiszorg Verzekerings – Fonds; Stichting Administratieve Uitbetalingen Sociale Voorzieningen Fonds; Algemene Oudedagsvoorziening; Wijkkantoren; Interne Controle; Dienst Informatie Voorziening; Personeelszaken en Dienst Inspectie Deze zullen tot 12:00 u open…

Algemeen advies aan de gemeenschap van de kustvlakte: instructies polibezoek

Ken het telefoonnummer van uw huisarts (zie www.covid-19.sr) Indien U griepklachten heeft, m.n. koorts >380 C, hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid en/of keelpijn, doen wij een dringend beroep op U om uw huisarts telefonisch te contacten. Vermijd polibezoek bij griepverschijnselen. Voor alle andere gevallen kunt U de poli normaal bezoeken. De huisarts zal middels enkele vragen (triage)…

Suriname krijgt hulp van bevriende naties en organisaties

Suriname krijgt, in de strijd tegen het COVID-19 (Corona) virus, hulp van bevriende naties en organisaties. De Pan American Health Organisation (PAHO) heeft Personal Protective Equipments (PPE’s) en Kits beschikbaar gesteld. Cuba komt in met artsen en verpleegkundigen die bekend zijn met pandemie situaties en infectie ziektes. Brazilië levert assistentie op het gebied van ambulances…

Statement met betrekking tot gesloten winkels

De Regering van de republiek Suriname werkt aan oplossingen om zoveel mogelijk winkels open te houden. Als de bevolking geen inkopen kan doen, leidt dat tot meer chaos. De bevolking koopt vanwege de situatie, in paniek massaal veel op. Dit is niet uniek in Suriname. Het gebeurt over de gehele wereld in landen die getroffen…

Statement Juspol: Bezoekregeling cellenhuizen tot nader orde on volledige lock down

In verband met de ontwikkelingen rond het covid19 virus en mede vanwege het beheersen van de verdere verspreiding hiervan, zijn de volgende maatregelen van kracht voor wat betreft de bezoekregeling bij de Penitentiaire inrichtingen, het Huis van Bewaring, de politie cellenhuizen en het Doorgangshuis Opa Doeli van het ministerie van Justitie en Politie: Per ingaande…

Buza statement: Repatriatie vluchten voor ingezetenen

Vandaag heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het Corps Diplomatiek en de vertegenwoordigers van Internationale Organisaties h.t.l. geïnformeerd over de getroffen maatregelen door de Regering om de verdere verspreiding van COVID 19 te voorkomen. Voor de Diplomatieke en Protocollaire assistentie op het Hoofdkwartier van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen de diensten m.n. via email…