Statement HI & LVV: Integrale aanpak lokale productie en noodzakelijke importen

De Regering van de Republiek Suriname heeft naar aanleiding van het eerste bevestigde COVID-19 geval in Suriname, enkele maatregelen getroffen om de voedselveiligheid te waarborgen. Het betreft een integrale aanpak waarbij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de lokale productie in kaart brengt en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) de…

Vlucht Informatie vanuit Suriname

De regering van Suriname geeft op navolging van de berichten inzake de vluchten vanuit Suriname naar diverse destinaties het volgende aan: -Dat de vluchten door de KLM op de Mid-Atlantische route om niet-ingezetenen te transporteren, officieel gestart is op maandag 16 maart 2020 en zal vervolgen de rest van de week t/m zondag – Aankomst…

Statement van de Minister van Arbeid

Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie het Covid-19 (coronavirus) als pandemie. Sedert dien zijn alle inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het Coronavirus in ons land. Aangezien de werkplek een potentiële plek kan zijn voor overdracht van het virus, is het ministerie van Arbeid genoodzaakt de volgende instructies uit…

Sport en Jeugdzaken wijst op belang preventie maatregelen

De gezondheid en veiligheid van de jeugd en alle overige burgers die sport – en spel activiteiten beoefenen zijn voor het ministerie van Sport – en Jeugdzaken een prioriteit. Dit staat in een uitgegeven communiqué. Vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkeling gerelateerd aan de dreiging van de mogelijke gevolgen voor de samenleving door de aanwezigheid van…

Jeugd Tandverzorging past dienstverlening aan

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19 (Corona virus), zal de Stichting Jeugdtandverzorging voor de komende 2 weken genoodzaakt zijn haar tandheelkundige dienstverlening aan te passen. Om het aantal contacten te beperken, is het navolgende met onmiddellijke ingang van kracht: – Alleen het Dienstencentrum aan de prof. Kernkampweg 3 en de JTV polikliniek aan…

Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor twee weken. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het Covid-19 virus. Voor de dienstverlening vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken en alle andere Bureaus voor Burgerzaken zijn er…

UPDATED TRAVEL NOTICE

Vanaf 00:00 uur op zondag 15 maart tot zondag 22 maart, zullen er alleen “reparatie” vluchten voor passagiers (niet-ingezetenen) die in Suriname zijn gestrand worden uitgevoerd. Vrachtvluchten zullen normaal verlopen. De JAP Airport blijft gesloten voor alle vluchten met inkomende passagiers. Niet-ingezetenen die in Suriname zijn gestrand, moeten contact opnemen met hun respectieve luchtvaartmaatschappij voor…