Uitkering aan werklozen gestart

Criteria om in aanmerking te komen  Personen die hun baan hebben verloren als gevolg van de COVID-19 pandemie, die ook Suriname heeft getroffen komen via het COVID-19 Noodfonds in aanmerking voor een werklozenuitkering of lening om aan hun meest dringende behoeften te kunnen voldoen. Het Ministerie van Financiën start vandaag met uitbetalingen aan werknemers en…

SRD-ondersteuning voor kleine betalingen in vreemde valuta

Burgers die kleine valuta betalingen moeten doen en daar problemen mee ondervinden als gevolg van de opgeschroefde wisselkoersen, worden niet in de steek gelaten. Het Ministerie van Financiën heeft ervoor zorggedragen dat vanuit het COVID-19 Noodfonds gepaste hulp wordt geboden. Personen die vallen onder de categorie Vreemde Valuta Kleine Noden, komen met ingang van maandag…

Wederom COVID-19 besmette persoon in Suriname

Suriname heeft nu een 11e COVID-19 besmette persoon erbij. Het gaat om een illegale man die met nog negen anderen door de politie nabij de marine basis van Nieuw Amsterdam werd aangehouden op zaterdag 16 mei 2020. Deze persoon is in isolatie geplaatst. De overige personen waren reeds in quarantaine geplaatst. De autoriteiten zijn druk…

Repatriëringsvlucht KLM goed aangekomen in Suriname

Vandaag keren 264 ingezetenen uit Nederland terug naar Suriname met een repatriëringsvlucht uitgevoerd door de KLM. De geplande aankomst is half vijf ‘s middags Surinaamse tijd. De afhandelingsprocedure op Schiphol is feilloos verlopen. Op deze vlucht zijn zowel SLM als KLM tickethouders aanwezig. De Surinaamse ambassade heeft alles in het werk gesteld om de derde…

Recreatieoorden blijven gesloten

De verschillende recreatieoorden blijven vooralsnog gesloten. In samenspraak met de districtscommissarissen is besloten deze gelegenheden in de districten voorlopig nog niet open te stellen. Zeker de oorden die zich bevinden in de risicogebieden (grensgebieden). Volgens Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur Toerisme van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT), zal spoedig zal bekend worden gemaakt wanneer…

Speciale IFS-ronde om particuliere sector te ondersteunen

Via het bestaande pilot program Innovation for Firms in Suriname (IFS) zal de particuliere sector ondersteund worden in deze crisis. Dit programma heeft tot doel innovatie en concurrentievermogen in bedrijven in Suriname te bevorderen. Met een speciale ronde van de IFS zullen voorstellen van particulieren gefinancierd worden langs drie actielijnen. Zo gaf Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur…

HIT geeft vrijstelling op strategische goederen

Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HIT) heeft als ondersteunende maatregel in verband met de COVID-19 crisis bepaald dat enkele strategische goederen worden vrijgesteld van invoerrechten. Het gaat om goederen voor hygiëne en ter bescherming van de gezondheid, te weten: waterstofperoxide, tandpasta, rubbing alcohol (Isopropyl alc), dettol, wegwerp handschoenen, mond- en neuskapjes, laboveralls/coats, ethanol,…