Tiende COVID-19 besmetting genoteerd in Suriname

De COVID-19 teller is in Suriname gestegen naar 10. Het tiende geval werd op 31 maart 2020 geregistreerd, enkele uren nadat er melding werd gemaakt van een negende besmetting. De tiende besmette persoon is een contactpersoon van een eerder besmette persoon. Directeur Cleopatra Jessurun van het ministerie van Volksgezondheid bevestigd het tiende geval en zegt…

SPOED Herregistratie procedure: Repatriëring naar Suriname

Surinaamse ingezetenen die gestrand zijn in het buitenland moeten zich verplicht (her)registreren op de COVID-19 website via de volgende link: https://covid-19.sr/registratie-repatriering-surinamers-en-ingezetenen-van-suriname/ Invullen van het online formulier is verplicht, omdat dit de Surinaamse autoriteiten alle nodige informatie verschaft om de terugkeer naar Suriname zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren. De procedure voor…

Braziliaanse ingezetenen naar huis; Surinamers keren terug

Braziliaanse ingezetenen zijn met een repatriatievlucht teruggebracht naar Belem. De vlucht heeft op dinsdag 31 maart 2020 om 12.15 uur plaatsgevonden. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ditzelfde toestel keren 102 Surinaamse ingezetenen terug naar ons land. De relevante diensten zullen ervoor zorg dragen dat de repatrianten met inachtneming van alle nodige protocollen…

9e COVID positief getest

Van de personen die tot en met 31 maart 2020 getest zijn op COVID-19 zijn momenteel negen positief getest. Dit deelde Minouche Bromet, directeur van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) vandaag mee tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT). De BOG-directeur geeft aan dat er nog steeds sprake is van een…

Repatriëring TRAVEL UPDATE

De overheid laat haar ingezetenen niet in de steek en doet er alles aan om haar burgers naar huis te halen zodra alle COVID-19 Travel protocollen voor uw reis gereed zijn. Op alle vluchten waar repatrianten zitten en terug moeten naar ons land, reizen twee artsen mee. De doktoren zullen alle passagiers voordat de vlucht…

President kondigt Strengere maatregelen aan

De overheid zal in het kader van de strijd tegen het COVID-19 virus, nog meer strengere maatregelen doorvoeren. De volgende, strengere maatregelen zullen hierbij gelden: • De instructie is dat u de komende twee weken, te beginnen vanaf zondagavond 29 maart, van 08:00 uur ‘s avonds tot 06 uur de volgende ochtend niet op straat…

Strenger toezicht bij verplichte thuisquarantaine met armbandjes

Bij controle door het Nationaal COVID-19 Managementteam is gebleken dat niet alle repatrianten die in verplichte thuisquarantaine zijn geplaatst, zich aan de gemaakte afspraken houdt. Er zijn recentelijk personen met een ‘thuisquarantaine’ armband gesignaleerd in het openbaar. Repatrianten zijn in verplichte thuisquarantaine geplaatst door de overheid. Er zijn daarbij duidelijke instructies gegeven, waaronder: minimaal veertien…

Lockdown Nickerie: 00:00 – 06:00

In het kader van het terugdringen van het COVID-19 virus zijn de maatregelen verder verscherpt. Ingaande 26 maart, telkens vanaf 00.00 uur tot en met 06.00 zal de weg van en naar Nickerie worden afgesloten. Alleen voor noodverkeer zal er een uitzondering worden gemaakt. Patrouilles van de politie en militairen vinden gedurende dit tijdstip normaal…

Directeur Nationale Veiligheid en team per vandaag in zelfquarantaine

Luitenant-Kolonel Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, is per vandaag in zelfquarantaine gegaan. Veira die tevens leidinggeeft aan het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT), is in contact geweest met een diplomaat die positief is getest op het COVID-19 virus. Uit voorzorg blijven Veira en het team waarmee ze dagelijks nauw samenwerkt, thuis tot nader orde. De werkruimten…

Voorbereidingen naar een volledige lockdown zijn in volle gang.

De voorbereidingen naar een volledige lockdown zijn in volle gang. De Regering treft thans de nodige maatregelen om gedurende deze periode basis levensbehoeften en basisvoorzieningen voor de bevolking te garanderen. Wij treffen momenteel maatregelen om ervoor te zorgen dat de import, productie en distributie van voedsel gegarandeerd is tijdens de lockdown, deelde Vice-President Ashwin Adhin…