Verstrekking COVID-19 steunpakketten verschoven naar 6 juli

De verstrekking van de individuele COVID-19 steunpakketten zal voorlopig niet geschieden. De herstart van deze activiteit staat gepland voor 6 juli 2020. Het besluit om de distributie op de 14 huidige locaties tijdelijk stop te zetten is op 22 juni 2020 tijdens de COVID-19 persconferentie, kenbaar gemaakt door de directeur van het ministerie van Sociale…

Toename besmettingen en aantal doden is wrange realiteit

Hoewel de full lockdown volgens president Desiré Bouterse medisch gezien zijn doel heeft bereikt, is er echter een wrange realiteit: De quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek en de zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. “Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen,” zegt het staatshoofd in…

Duidelijkheid in kwestie skalians op de Marowijne Rivier

Op de COVID-persbriefing van woensdag 17 juni 2020 heeft majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, een vraag met betrekking tot de activiteiten van de Skalians op de Marowijne Rivier beantwoord. Dit heeft voor veel commotie gezorgd onder de samenleving en tussen Suriname en Frankrijk. De indruk wordt gewekt alsof er groenlicht is…

AKB uitbetaling voorlopig nog contant

Het op een bankrekening storten van de Algemene Kinder Bijslag, AKB, kan nog niet. Het is wel een van de doelen waar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Sozavo, zich na de covid-19 crisis sterk voor zal maken. Maar voorlopig wordt kinderbijslag nog contant uitbetaald. Directeur Angela Salmo zegt daarover: “AKB-gelden zijn nooit eerder…

Sozavo komt geregistreerden tegemoet

Ruim 4000 huishouden die zich hebben geregistreerd voor de ondersteuning van 1500 SRD, krijgen een voedselpakket van het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting (Sozavo). Deze burgers hebben vanwege COVID-19 geen of een verminderd inkomen. “Zij hoeven niet naar de verschillende distributieplekken om hun pakket op te halen, omdat zij hun pakket thuis zullen krijgen”,…

Overheid treedt wel op bij prijsopdrijvingen

De overheid en met name het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) treedt regelmatig op tegen winkels of personen die zich schuldig maken aan ongebreidelde prijsverhogingen. Verder wordt er continu van gedachten gewisseld met winkeliers en importeurs om betaalbare prijzen te hanteren. Op de burgers wordt wederom het beroep gedaan om bij gevallen waar…

HI&T werkt aan betere adviesprijzen voor brood, kip en eieren

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is druk bezig om de prijzen voor een aantal consumptiegoederen aan een nadere beschouwing te onderwerpen teneinde te komen tot goede adviesprijzen. Het gaat voornamelijk om de prijzen van brood, kip en eieren. Met de terzake deskundigen wordt nagegaan welke adviesprijs kan worden gehanteerd. De samenleving is…

Medische Zending blijft grensgebieden zuidoosten monitoren

De Medische Zending blijft het zuidoosten van Suriname, met name de grensgebieden met Frans-Guyana, monitoren. Dit zegt directeur Herman Jintie van de Medische Zending (MZ) in een zoomgesprek tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie. Hij wijst erop dat de infecties in het oosterbuurland zijn toegenomen, waardoor monitoren van de grensgebieden nog steeds van belang is. De…