Aanhoudende regens stagneren werk MZ in Sipaliwini

Sinds de epidemiologische missie van de Medische Zending (MZ) in Paramaribo is teruggekeerd na Sipaliwini te hebben aangedaan, heeft de MZ het gebied niet meer kunnen aandoen. Hieraan liggen de aanhoudende regens ten grondslag. MZ-directeur Herman Jintie zegt via een zoomgesprek tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam dat met uitzondering van Kawemhakan…

VIDS monitort Sipaliwini via netwerken in Brazilië

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft het momenteel moeilijk om met de dorpen in Sipaliwini in contact te staan als het gaat om de strijd tegen COVID-19. De aanhoudende regens van de afgelopen dagen maken landen op de vliegvelden onmogelijk. Radiocommunicatie is momenteel ook moeilijk. Om toch in contact te kunnen staan…

VIDS en autoriteiten op een lijn in strijd tegen COVID-19

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en de autoriteiten staan momenteel op een lijn in de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus in het zuiden des lands. De VIDS heeft op woensdag 17 juni 2020 een goed onderhoud gehad met luitenant-kolonel Danielle Veira van het Nationaal COVID-19 Managementteam tevens directeur…

Samenleving draagt bij aan verbetering distributie COVID-19 pakketten

De samenleving heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) ondersteund met tips hoe de COVID-19 voedselpakketten structureel en veiliger te distribueren. Met inachtneming van deze tips zal het ministerie na een korte onderbreking de distributie van de pakketten vrijdag 18 juni 2020 hervatten. Ter ondersteuning van de nationale gezondheid, zal SoZaVo voortaan ook…

Dispensatie binnenkort via QR-scansysteem

Het COVID-19 Managementteam stapt binnenkort over op een digitale dispensatieprocedure. Het streven is maandag 22 juni 2020 het QR-dispensatie scansysteem in te zetten. “Met dit digitaal systeem zal het verstrekken van dispensatie en het controleren van de politie op de geldigheid van de dispensatie efficiënter verlopen”, zegt majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale…

Distributie COVID-19 steunpakketten tijdelijk stopgezet

De distributie van de COVID-19 steunpakketten die vandaag van start is gegaan, is door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), André Misiekaba tijdelijk stopgezet. Als gevolg van het laat aanleveren van de pakketten, ontstond er op sommige distributielocaties een chaotische situatie. De minister betreurt hetgeen zich heeft voorgedaan en heeft besloten de distributie…

Monitoring genezen COVID-19 patiënten gaat voort

Personen die met het COVID-19 virus besmet waren en genezen zijn verklaard, zullen na deze periode nog verder gemonitord worden. Dit zal nog in een breder kader met alle actoren verder worden besproken. Deze geruststelling gaf dr. Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid tijdens de reguliere COVID-19 persbijeenkomst. Eerder werd bekendgemaakt dat het ontslagbeleid van COVID-19 genezen…

Repatriatievlucht uit Nederland op 16 juni

Vanuit Nederland wordt wederom een repatriatievlucht uitgevoerd naar Suriname. Deze vlucht wordt op dinsdag 16 juni 2020 uitgevoerd door de SLM. Deze mededeling deed de onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, majoor Gwendoline Babel, tijdens het COVID-19 persmoment van maandag 15 juni 2020.   Deze repatrianten zullen na aankomst voor 14 dagen in quarantaine geplaatst worden.…

COVID-19 preventiemaatregelen blijven naleven

Vanuit de samenleving is er bezorgdheid geuit over het verplicht binnen het eigen ressort verrichten van handelingen. Deze COVID-19 preventiemaatregel is opgenomen in een Presidentieel Besluit, waarin de COVID-19 maatregelen zijn opgenomen ter uitvoering van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19. Tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van 15 juni 2020 deed Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het…

Duidelijkheid rond vele COVID-19 besmettingen in korte tijd

Uit onderzoek is gebleken dat de vele COVID-19 besmettingen die momenteel genoteerd zijn, teruggevoerd kunnen worden naar een persoon die illegaal naar Frans-Guyana is geweest. Deze persoon kwam ziek terug en ging normaal door met werken op een kantoor in verband met de verkiezingen. De veiligheidsmaatregelen van het ministerie van Volksgezondheid zijn daarbij niet in…