Werkgevers mogen niet zondermeer ontslaan of afvloeien

Werkgevers kunnen niet zondermeer overgaan tot het ontslaan dan wel collectief afvloeien van personeel. Rowan Noredjo, onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie van Arbeid zegt dat de arbeidswet heel duidelijk is over de te volgen procedure indien een werkgever overgaat tot ontslag van een medewerker. Er dient eerst een ontslagvergunning aangevraagd te worden bij de Ontslagcommissie.…

Thuis ben je nog steeds het veiligst

We hebben nog geen weerstand tegen dit nieuwe coronavirus, de besmettelijkheid is groot en de gevolgen voor de gezondheid zijn niet mals. Daarom moeten we voorkomen dat we geïnfecteerd raken met het COVID-19 virus en daarom proberen overheden wereldwijd hun samenleving te beschermen tegen massale infecties. Preventieve maatregelen worden herhaaldelijk gecommuniceerd met de samenleving. In…

Bedrijfsleven maakt zich klaar voor ‘new normal’

Winkels openen zo zoetjes aan weer hun deuren. De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) helpen bedrijven dit op een veilige manier te doen om COVID-19 besmettingen te voorkomen. Vijfhonderd van de 2500 winkeliers zijn al voorbereid op de ‘new normal’ maatregelen. Dit zal worden uitgebreid naar 800 winkeliers en…

Mogelijkheid bewoners Paramaribo Noord tot bezoek testlocaties

De ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties van het BOG zijn op woensdag 24 juni 2020 in Paramaribo Noord. Op de ‘drive’ and ‘walk-through’ COVID-19 testlocaties te Lelydorp, Koewarasan en Rijsdijk zijn in totaal 33 swaps afgenomen op dinsdag 23 juni 2020. Om het COVID-19 virus in te dammen maakt het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg,…

Aanpassing Belastingdienst tijdens covid-19 crisis

Het Ministerie van Financiën maakt bekend dat de Belastingdienst ingaande maandag 22 juni 2020 haar dienstverlening aan het publiek hervat. Om u en onze werknemers te beschermen zullen wij de volgende COVID-19 (coronavirus) preventie maatregelen hanteren.  Wij verzoeken u zoveel als mogelijk gebruik te maken van digitale betaalmethodes als, internet & mobiel bankieren voor…

Voorbereidingen voor vlotte verstrekking vergoeding COVID-19

Om de COVID-19 financiële tegemoetkoming vlotter te doen verlopen en meerdere personen sneller uit te betalen, zullen er additionele plekken of kassa’s worden aangewezen voor de uitkering van de werkloosheidsuitkering. Ook worden er voorbereidingen getroffen om deze week ook in de districten de werkloosheidsuitkering te doen plaatsvinden. Deze mededelingen heeft de directeur van het ministerie…

Verstrekking COVID-19 steunpakketten verschoven naar 6 juli

De verstrekking van de individuele COVID-19 steunpakketten zal voorlopig niet geschieden. De herstart van deze activiteit staat gepland voor 6 juli 2020. Het besluit om de distributie op de 14 huidige locaties tijdelijk stop te zetten is op 22 juni 2020 tijdens de COVID-19 persconferentie, kenbaar gemaakt door de directeur van het ministerie van Sociale…

Toename besmettingen en aantal doden is wrange realiteit

Hoewel de full lockdown volgens president Desiré Bouterse medisch gezien zijn doel heeft bereikt, is er echter een wrange realiteit: De quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek en de zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. “Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen,” zegt het staatshoofd in…