Statement van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur: Update aangepaste dienstverlening

In verband met het besmettingsgevaar van het COVID-19 virus, deelt het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur u mee dat met ingang van vrijdag 20 maart 2020 tot nader orde de dienstverlening naar het publiek toe verder is aangepast en wel als volgt: Van maandag t/m vrijdag kan er een sms verstuurd worden naar de…

Registratie van gestrande Surinaamse ingezetenen.

Vanaf de afkondiging van de lockdown op 14 maart 2020, is het Ministerie van Buitenlandse Zaken via de diplomatieke en consulaire missies van de Republiek Suriname in het buitenland, gestart met de registratie van gestrande Surinaamse ingezetenen. De Regering van Suriname is drukdoende de voorbereidingen te treffen voor het spoedig terughalen van de gestrande Surinaamse…

Statement KPS: Aangepaste werktijden

De leiding van het Ministerie van Justitie en Politie heeft in verband met de ontwikkelingen rond het COVID-19 virus en het beheersen van de verdere verspreiding hiervan de volgende maatregelen getroffen met betrekking tot de aangepaste dienstverlening en werkregeling voor de medewerkers.   A.     AANGEPASTE WERKTIJDEN   Werktijden worden tot nader order als volgt aangepast:…

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting: Aangepaste werktijden voor ambtenaren en landsdienaren

Om de ambtenaren en landsdienaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te beschermen, zullen voor de volgende afdelingen en diensten, aangepaste tijden  gelden: Stichting Hulpverlening Basiszorg Verzekerings – Fonds; Stichting Administratieve Uitbetalingen Sociale Voorzieningen Fonds; Algemene Oudedagsvoorziening; Wijkkantoren; Interne Controle; Dienst Informatie Voorziening; Personeelszaken en Dienst Inspectie Deze zullen tot 12:00 u open…

Aangepaste werktijden Ministerie van Justitie & Politie

In verband met de preventieve maatregelen rond het covid-19, heeft het Ministerie van Justitie en Politie de dienstverlening naar de gemeenschap toe aangepast. De aanpassing heeft vooralsnog betrekking op de openingstijden van de verschillende diensten die naar 7.00uur tot 12.00uur gewijzigd zijn. Deze aanpassingen zullen in een communiqué via de media worden bekendgemaakt. Het betreft…

Algemeen advies aan de gemeenschap van de kustvlakte: instructies polibezoek

Ken het telefoonnummer van uw huisarts (zie www.covid-19.sr) Indien U griepklachten heeft, m.n. koorts >380 C, hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid en/of keelpijn, doen wij een dringend beroep op U om uw huisarts telefonisch te contacten. Vermijd polibezoek bij griepverschijnselen. Voor alle andere gevallen kunt U de poli normaal bezoeken. De huisarts zal middels enkele vragen (triage)…

Suriname krijgt hulp van bevriende naties en organisaties

Suriname krijgt, in de strijd tegen het COVID-19 (Corona) virus, hulp van bevriende naties en organisaties. De Pan American Health Organisation (PAHO) heeft Personal Protective Equipments (PPE’s) en Kits beschikbaar gesteld. Cuba komt in met artsen en verpleegkundigen die bekend zijn met pandemie situaties en infectie ziektes. Brazilië levert assistentie op het gebied van ambulances…

Statement Juspol: Bezoekregeling cellenhuizen tot nader orde on volledige lock down

In verband met de ontwikkelingen rond het covid19 virus en mede vanwege het beheersen van de verdere verspreiding hiervan, zijn de volgende maatregelen van kracht voor wat betreft de bezoekregeling bij de Penitentiaire inrichtingen, het Huis van Bewaring, de politie cellenhuizen en het Doorgangshuis Opa Doeli van het ministerie van Justitie en Politie: Per ingaande…