Bekendmaking Districtscommissariaat Paramaribo Bestuursresort Zuid-West

De Districtscommissaris van Paramaribo, bestuursresort Zuid-West maakt hierbij het volgende bekend. In het kader van preventie maatregelen tegen bescherming van iedere ingezetene tegen de gevolgen van COVID- 19, zal per dinsdag 17 maart 2020, de dienstverlening van het commissariaat worden aangepast. De openingstijden zullen tot nader orde zijn van 07.00u tot 13.00u. De sollicitatie formulieren…

Minister Elias spreekt medewerkers RWZ toe

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, stak het personeel van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) een hart onder de riem vanwege het veel besproken Covid-19 virus. Hij deelde het personeel mee dat zij niet angstig hoeven te zijn en de hygiëne en veiligheidsvoorschriften in acht dienen te nemen afkomstig van de specialisten. Deze toespraak vond…

Statement HI & LVV: Integrale aanpak lokale productie en noodzakelijke importen

De Regering van de Republiek Suriname heeft naar aanleiding van het eerste bevestigde COVID-19 geval in Suriname, enkele maatregelen getroffen om de voedselveiligheid te waarborgen. Het betreft een integrale aanpak waarbij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de lokale productie in kaart brengt en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) de…

Vlucht Informatie vanuit Suriname

De regering van Suriname geeft op navolging van de berichten inzake de vluchten vanuit Suriname naar diverse destinaties het volgende aan: -Dat de vluchten door de KLM op de Mid-Atlantische route om niet-ingezetenen te transporteren, officieel gestart is op maandag 16 maart 2020 en zal vervolgen de rest van de week t/m zondag – Aankomst…

Statement van de Minister van Arbeid

Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie het Covid-19 (coronavirus) als pandemie. Sedert dien zijn alle inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het Coronavirus in ons land. Aangezien de werkplek een potentiële plek kan zijn voor overdracht van het virus, is het ministerie van Arbeid genoodzaakt de volgende instructies uit…

Sport en Jeugdzaken wijst op belang preventie maatregelen

De gezondheid en veiligheid van de jeugd en alle overige burgers die sport – en spel activiteiten beoefenen zijn voor het ministerie van Sport – en Jeugdzaken een prioriteit. Dit staat in een uitgegeven communiqué. Vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkeling gerelateerd aan de dreiging van de mogelijke gevolgen voor de samenleving door de aanwezigheid van…

Jeugd Tandverzorging past dienstverlening aan

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19 (Corona virus), zal de Stichting Jeugdtandverzorging voor de komende 2 weken genoodzaakt zijn haar tandheelkundige dienstverlening aan te passen. Om het aantal contacten te beperken, is het navolgende met onmiddellijke ingang van kracht: – Alleen het Dienstencentrum aan de prof. Kernkampweg 3 en de JTV polikliniek aan…

Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor twee weken. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het Covid-19 virus. Voor de dienstverlening vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken en alle andere Bureaus voor Burgerzaken zijn er…

Bekendmaking SZF

In verband met het gevaar voor besmetting met het COVID-19 virus maakt de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) het navolgende bekend. SZF verplicht-, Bazo- en BZV-verzekerden die zich in de maanden maart 2020 en april 2020 zouden moeten aanmelden op een van de SZF-kantoren voor het aanpassen van de geldigheidsduur op de SZF- kaarten, hoeven zich…