PERSBERICHT AZP

Zoals bekend hebben wij in Suriname nu de eerste COVID-19 patiënt. Ook het ziekenhuis wil verspreiding van het virus tot een minimum beperken. Directie, staf en management heeft de situatie op de voet gevolgd en is continu in overleg geweest met het ministerie van Volksgezondheid. Om verspreiding van het virus in de overvolle wachtkamers of…

Bekendmaking Ministerie van Justitie & Politie

  Het Ministerie van Justitie en Politie maakt bekend dat de regering na ampele overwegingen heeft besloten om per direct het bezoek aan de bewoners van de inrichtingen tot nader orde aan te houden. Dit in verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De mogelijkheid om eventueel voeding te brengen,…

Medische hulp uit Cuba

Suriname krijgt mogelijk medische assistentie uit Cuba in de strijd tegen het COVID-19 coronavirus, waarvan op vrijdag 13 maart het eerste positieve geimporteerde geval werd bevestigd. Tussen Suriname en Cuba zijn er afspraken gemaakt inzake de hulp. Deze afspraken worden geimplementeerd na afstemming en naar een behoeftelijst van het Managementteam. Hierbij zijn alle actoren binnen…

SWM neemt maatregelen inzake COVID-19

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft notie genomen van de ontwikkelingen met betrekking tot c.q. rondom het COVID-10 coronavirus in Suriname. Ook bij de SWM zullen stappen worden ondernomen om verspreiding van het virus in te dammen c.q. te voorkomen. In dat kader zijn ingaande maandag 16 maart 2020 tot nader order enkele maatregelen…

Maatregelen PCS in verband met Covid-19

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19, oftewel Corona virus, in Suriname, heeft het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) besloten enkele preventieve maatregelen door te voeren ingaande maandag 16 maart 2020. Om te voorkomen dat het virus zich binnen het PCS verspreidt, zijn de volgende maatregelen van kracht: 1. Alleen de hoofdingang van de poliklinieken…

Maatregelen voor het bedrijfsleven – hulplijn en info

  De Regering van de Republiek Suriname heeft naar aanleiding van de eerste bevestigde COVID-19 geval in Suriname enkele richtlijnen uitgevaardigd om de verspreiding van het covid-19 virus te beperken. Ten overvloede herinneren we de samenleving eraan dat men niet in paniek moet gaan inkopen. De cargovluchten en cargoschepen kunnen vrij binnenkomen en de bevoorrading…

Covid-19 in Suriname

Op zaterdag 14 maart 2020 heeft de regering een persconferentie gehouden waarbij breedvoerig is ingegaan op de laatste stand van zaken rond de uitbraak van het COVID 19 virus in ons land. Elke dag om 18.00 uur mag de gemeenschap rekenen op het laatste nieuws. Tijdens deze persconferentie is ondermeer besloten dat alle onderwijsinstellingen vanaf…