Statement met betrekking tot gesloten winkels

De Regering van de republiek Suriname werkt aan oplossingen om zoveel mogelijk winkels open te houden. Als de bevolking geen inkopen kan doen, leidt dat tot meer chaos. De bevolking koopt vanwege de situatie, in paniek massaal veel op. Dit is niet uniek in Suriname. Het gebeurt over de gehele wereld in landen die getroffen…

Statement HI & LVV: Integrale aanpak lokale productie en noodzakelijke importen

De Regering van de Republiek Suriname heeft naar aanleiding van het eerste bevestigde COVID-19 geval in Suriname, enkele maatregelen getroffen om de voedselveiligheid te waarborgen. Het betreft een integrale aanpak waarbij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de lokale productie in kaart brengt en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) de…