Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de directeur, onderdirecteur of HRM van uw onderneming.

U hoeft geen dispensatie aan te vragen indien u lid bent | deel uitmaakt van:

  • Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, Douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
  • Een medische instelling (onder andere gezondheidswerkers)
  • Laboratoria en centra voor medische diagnostiek
  • Van de Raad van Ministers
  • De Nationale Assemblee
  • De zittende en de staande magistratuur

 

AANVRAAG DISPENSATIE VOOR MEER DAN 5 PERSONEN

BEDRIJFSGEGEVENS


 

DISPENSATIE AANVRAAG VOOR


NOTE: Kies het minst aantal personen anders wordt uw aanvraag afgewezen

NOTE: Indien de directeur ook een shift draait dient zijn of haar gegevens ook ingevuld te worden hieronder. De directeur heeft dus niet automatisch toestemming.

PERSOON 1

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 2

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 3

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 4

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 5

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 6

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 7

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 8

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 9

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 10

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 11

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 12

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 13

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 14

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 15

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 16

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 17

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 18

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 19

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 20

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 21

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 22

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 23

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 24

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 25

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 26

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 27

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 28

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 29

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

PERSOON 30

Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

Deze dispensatie geldt onder de volgende voorwaarden.

Elke medewerker dient:
– In het bezit te zijn van een legitimatie badge van het ministerie
– Geüniformeerd te zijn en/of
– Het werkrooster bij zich te hebben

Let wel! Het personeel zal de kortste route kiezen van en naar het werk, en mag zich uitsluitend op de route als hierboven aangegeven bevinden.

Wij benadrukken dat de algemene COVID-19 maatregelen, die VERPLICHT gesteld zijn, te allen tijde worden nageleefd:
– Dragen van een mond- neus bedekking
– Aanhouden van 1.5 meter afstand
– Het regelmatig desinfecteren van de handen

Indien er vragen zijn, mag u zich wenden tot het NCMT, te bereiken op de nummers: 8133270 | 7238840

Email adres KPS: kpscovid19klankbord@gmail.com