Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de directeur, onderdirecteur of HRM van uw onderneming.
Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt de ID nummer 31 januari op de website gepubliceerd.

 

Dit formulier dient u DIGITAAL ingevuld te mailen naar: dispensatie@covid-19.sr samen met uw KKF uittreksel

 

U hoeft geen dispensatie aan te vragen indien u lid bent | deel uitmaakt van:

  • Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, Douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
  • Een medische instelling (onder andere gezondheidswerkers)
  • Laboratoria en centra voor medische diagnostiek
  • Van de Raad van Ministers
  • De Nationale Assemblee
  • De zittende en de staande magistratuur
  • De vitale afdelingen van nutsbedrijven (Telesur, EBS, SWM)

Voor het aanvragen voor dispensatie voor meer dan 5 personen verbonden aan een bedrijf dient u het volgend formulier in te vullen.

Deze dispensatie geldt onder de volgende voorwaarden.

Elke medewerker dient:
– In het bezit te zijn van een legitimatie badge van het bedrijf
– Geüniformeerd te zijn en/of
– Het werkrooster bij zich te hebben

Let wel! Het personeel zal de kortste route kiezen van en naar het werk, en mag zich uitsluitend op de route als hierboven aangegeven bevinden.

Wij benadrukken dat de algemene COVID-19 maatregelen, die VERPLICHT gesteld zijn, te allen tijde worden nageleefd:
– Dragen van een mond- neus bedekking
– Aanhouden van 1.5 meter afstand
– Het regelmatig desinfecteren van de handen

Indien er vragen zijn, mag u zich wenden tot het NCMT, te bereiken op de nummers: 8133270 | 7238840