Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de directeur, onderdirecteur of HRM van uw onderneming.
Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt de ID nummer 31 januari op de website gepubliceerd.

U hoeft geen dispensatie aan te vragen indien u lid bent | deel uitmaakt van:

  • Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, Douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
  • Een medische instelling (onder andere gezondheidswerkers)
  • Laboratoria en centra voor medische diagnostiek
  • Van de Raad van Ministers
  • De Nationale Assemblee
  • De zittende en de staande magistratuur
  • De vitale afdelingen van nutsbedrijven (Telesur, EBS, SWM)

 

AANVRAAG DISPENSATIE SPOED 1 DAG

PERSOONSGEGEVENS


 
Voorbeeld: Verl mahonylaan - Tourtonnelaan - Wagenwegstraat

Deze dispensatie geldt onder de volgende voorwaarden.

Elke medewerker dient:
– In het bezit te zijn van een legitimatie badge van het bedrijf
– Geüniformeerd zijn en/of
– Het werkrooster bij zich hebben

Let wel! Het personeel zal de kortste route kiezen van en naar het werk, en mag zich uitsluitend op de route als hierboven aangegeven bevinden.

Wij benadrukken dat de algemene COVID-19 maatregelen, die VERPLICHT gesteld zijn, te allen tijde worden nageleefd:
– Dragen van een mond- neus bedekking
– Aanhouden van 1.5 meter afstand
– Het regelmatig desinfecteren van de handen

Indien er vragen zijn, mag u zich wenden tot het NCMT, te bereiken op de nummers: 8133270 | 7238840

Email adres KPS: kpscovid19klankbord@gmail.com