DASHBOARD UPDATE DAGELIJKS OM 20.30
UITGAANSVERBOD VAN 21.00 UUR TOT 05.00 UUR.
SPORTSCHOLEN TOT NADER ORDE GESLOTEN.
SAMENSCHOLING: MAXIMAAL 5 PERSONEN
BEDRIJVEN EN ORGANISATIES: COVID REGELS: SOCIALE AFSTANDEN, HANDEN WASSEN EN MOND- EN NEUSBEDEKKING VERPLICHT!

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting: Contactgegevens

Personeelszaken==> 472848 / 476392 Directoraat Volkshuisvesting==> 497051 / 497181 Stichting Volkshuisvesting==> 499973 / 497185 / 497173 Basiszorg Verzekering (BZV)==> stichtinghbvf@hotmail.com, 8830295 / 7253945 Vragen/opmerkingen==> 422708 / 422474 / 424526 Algemene Oudedagsvoorziening (AOV)==> aov.willfariho@gmail.com, aov.jtrimoredjo@gmail.com, 8738003 / 8557976       Vragen/opmerkingen==> 471471 / 470724 Algemene Kinderbijslag (AKB)==> ausv2020@gmail.com, 8650574 Vragen/opmerkingen==> 475595 / 474424 AUSV   betaaldienstausv@gmail.com of  8650574 Vragen/opmerkingen==>…

Read more

Statement Districtscommissariaten: Update vergunningen

Alle vergunningen ogv. de Wet Openbare Vermakelijkheden, blijven tot nader orde ingetrokken gehouden. Er wordt aan de gemeenschap het verzoek gedaan huwelijken,verjaringen of welk soort van feest te verschuiven tot een latere datum. Na afstemming met de voorzitter van de S.M.A (Surinaamse Moeslim Associatie) zullen van de voorschriften die in de moskieeёn gehanteerd worden veranderen.…

Read more

Statement van het Ministerie van Justitie en Politie: Beschikbaarheid voor het publiek

Het Korps Politie Suriname blijft 1 x 24 uur beschikbaar voor het publiek. De dienstdoende politieambtenaren zijn over het hele land bezig hun bijdrage te leveren in het kader van verspreiding van het Covid-19 virus en dringt erop aan dat de gemeenschap instructies welke gegeven worden door de politieambtenaren, strikt opvolgt. De surveillance vinden met…

Read more

Bekendmaking van de Procureur-Generaal: tijdelijke maatregelen op het parket

De balie diensten voor publiek worden aangepast. Uitsluitend spoedgevallen worden in behandeling genomen. Het PUBLIEK komt het GEBOUW NIET BINNEN en wordt buiten het gebouw te woord gestaan. Spoedgevallen betreffen Testament en crematie aanvragen. Post, zoals Dossiers en overige spoed brieven van de politie of derden inclusief advocaten, deurwaarders en RC, worden op de gebruikelijke…

Read more

Ingezetenen worden teruggehaald

De regering is begonnen met het terughalen van haar burgers uit het buitenland. Op 19 maart omstreeks 12.00 uur  is een groep van 41 personen met de Canawaima veerverbinding teruggehaald. Drie daarvan zijn buitenlanders. Ze zijn in Nieuw Nickerie in quarantaine geplaatst. Met dezelfde veerboot zijn 109 Guyanezen naar hun land overgezet. Vanaf zaterdag 21…

Read more