DASHBOARD UPDATE DAGELIJKS OM 20.30
UITGAANSVERBOD VAN 21.00 UUR TOT 05.00 UUR.
SPORTSCHOLEN TOT NADER ORDE GESLOTEN.
SAMENSCHOLING: MAXIMAAL 5 PERSONEN
BEDRIJVEN EN ORGANISATIES: COVID REGELS: SOCIALE AFSTANDEN, HANDEN WASSEN EN MOND- EN NEUSBEDEKKING VERPLICHT!

Statement Juspol: Bezoekregeling cellenhuizen tot nader orde on volledige lock down

In verband met de ontwikkelingen rond het covid19 virus en mede vanwege het beheersen van de verdere verspreiding hiervan, zijn de volgende maatregelen van kracht voor wat betreft de bezoekregeling bij de Penitentiaire inrichtingen, het Huis van Bewaring, de politie cellenhuizen en het Doorgangshuis Opa Doeli van het ministerie van Justitie en Politie: Per ingaande…

Read more

Buza statement: Repatriatie vluchten voor ingezetenen

Vandaag heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het Corps Diplomatiek en de vertegenwoordigers van Internationale Organisaties h.t.l. geïnformeerd over de getroffen maatregelen door de Regering om de verdere verspreiding van COVID 19 te voorkomen. Voor de Diplomatieke en Protocollaire assistentie op het Hoofdkwartier van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen de diensten m.n. via email…

Read more

Bekendmaking Belastingdienst Suriname

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19, oftewel Corona virus, in Suriname, brengt de leiding van de Belastingdienst het volgende onder uw aandacht. Ingaande dinsdag 17 tot en met maandag 30 maart 2020 zullen de volgende preventieve maatregelen worden toegepast: 1. Alle kantoren van de Belastingdienst krijgen gewijzigde openingstijden en zullen van 08:00 uur…

Read more

AZP activeert hulplijn ter continuering dienstverlening

In het kader van het COVID 19 gebeuren, is het AZP genoodzaakt verscherpte maatregelen te treffen. Ter bescherming van u en onze medewerkers is de beschikbaarheid van de poliklinieken en  SEH beperkt tot spoedgevallen. Om de dienstverlening te kunnen waarborgen is de AZP 019 hulplijn geactiveerd. Vanaf 17 maart 2020, zullen medische studenten en medewerkers…

Read more

Dienstverlening Arbeid aangepast

Het ministerie van Arbeid maakt bekend dat in verband met de inspanningen van de regering gericht op het inperken van verspreiding van het Corona virus in ons land, de dienstverlening van het ministerie per heden is aangepast tot nader order. De aanpassing houdt in dat persoonlijk contact zoveel mogelijk wordt vermeden en dat daarom ontslagmeldingen…

Read more

Bekendmaking van de afdeling rijexamen van het Korps Politie Suriname

Hierbij maakt het hoofd van de afdeling rijexamen van het Korps Politie Suriname bekend, dat de rijexamens, zowel het theoretisch deel(schriftelijk en mondeling) als het praktisch deel(het afrijden) met ingang van maandag 16 maart 2020 voorlopig voor twee weken(14 dagen)zijn uitgesteld. Voor nadere bijzonderheden gaarne de mediaberichten volgen.   Het hoofd rijexamen, Inspecteur SUSSENBACH,Harold L.

Read more