WHEN TRAVELING TO SURINAME: IF YOU ARE FULLY VACCINATED, YOU DO NOT NEED A PCR TEST
VOLGENDE COVID DASHBOARD UPDATE: DINSDAG 31 JAN 2023
COVID DASHBOARD ZAL NU MAANDELIJKS GEUPDATE WORDEN
LOCKDOWN: UITGAANSVERBOD OPGEHEVEN
SAMENSCHOLINGVERBOD OPGEHEVEN

Aangepaste werktijden Ministerie van Justitie & Politie

In verband met de preventieve maatregelen rond het covid-19, heeft het Ministerie van Justitie en Politie de dienstverlening naar de gemeenschap toe aangepast. De aanpassing heeft vooralsnog betrekking op de openingstijden van de verschillende diensten die naar 7.00uur tot 12.00uur gewijzigd zijn. Deze aanpassingen zullen in een communiqué via de media worden bekendgemaakt. Het betreft…

Read more

Algemeen advies aan de gemeenschap van de kustvlakte: instructies polibezoek

Ken het telefoonnummer van uw huisarts (zie www.covid-19.sr) Indien U griepklachten heeft, m.n. koorts >380 C, hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid en/of keelpijn, doen wij een dringend beroep op U om uw huisarts telefonisch te contacten. Vermijd polibezoek bij griepverschijnselen. Voor alle andere gevallen kunt U de poli normaal bezoeken. De huisarts zal middels enkele vragen (triage)…

Read more

Suriname krijgt hulp van bevriende naties en organisaties

Suriname krijgt, in de strijd tegen het COVID-19 (Corona) virus, hulp van bevriende naties en organisaties. De Pan American Health Organisation (PAHO) heeft Personal Protective Equipments (PPE’s) en Kits beschikbaar gesteld. Cuba komt in met artsen en verpleegkundigen die bekend zijn met pandemie situaties en infectie ziektes. Brazilië levert assistentie op het gebied van ambulances…

Read more

Statement Juspol: Bezoekregeling cellenhuizen tot nader orde on volledige lock down

In verband met de ontwikkelingen rond het covid19 virus en mede vanwege het beheersen van de verdere verspreiding hiervan, zijn de volgende maatregelen van kracht voor wat betreft de bezoekregeling bij de Penitentiaire inrichtingen, het Huis van Bewaring, de politie cellenhuizen en het Doorgangshuis Opa Doeli van het ministerie van Justitie en Politie: Per ingaande…

Read more

Buza statement: Repatriatie vluchten voor ingezetenen

Vandaag heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het Corps Diplomatiek en de vertegenwoordigers van Internationale Organisaties h.t.l. geïnformeerd over de getroffen maatregelen door de Regering om de verdere verspreiding van COVID 19 te voorkomen. Voor de Diplomatieke en Protocollaire assistentie op het Hoofdkwartier van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen de diensten m.n. via email…

Read more