WHEN TRAVELING TO SURINAME: IF YOU ARE FULLY VACCINATED, YOU DO NOT NEED A PCR TEST
VOLGENDE COVID DASHBOARD UPDATE: DINSDAG 31 JAN 2023
COVID DASHBOARD ZAL NU MAANDELIJKS GEUPDATE WORDEN
LOCKDOWN: UITGAANSVERBOD OPGEHEVEN
SAMENSCHOLINGVERBOD OPGEHEVEN

Maatregelen Binnenlandse Zaken i.v.m. Covid-19 virus

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor twee weken. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het Covid-19 virus. Voor de dienstverlening vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken en alle andere Bureaus voor Burgerzaken zijn er…

Read more

Bekendmaking SZF

In verband met het gevaar voor besmetting met het COVID-19 virus maakt de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF) het navolgende bekend. SZF verplicht-, Bazo- en BZV-verzekerden die zich in de maanden maart 2020 en april 2020 zouden moeten aanmelden op een van de SZF-kantoren voor het aanpassen van de geldigheidsduur op de SZF- kaarten, hoeven zich…

Read more

PERSBERICHT AZP

Zoals bekend hebben wij in Suriname nu de eerste COVID-19 patiënt. Ook het ziekenhuis wil verspreiding van het virus tot een minimum beperken. Directie, staf en management heeft de situatie op de voet gevolgd en is continu in overleg geweest met het ministerie van Volksgezondheid. Om verspreiding van het virus in de overvolle wachtkamers of…

Read more

Bekendmaking Ministerie van Justitie & Politie

  Het Ministerie van Justitie en Politie maakt bekend dat de regering na ampele overwegingen heeft besloten om per direct het bezoek aan de bewoners van de inrichtingen tot nader orde aan te houden. Dit in verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De mogelijkheid om eventueel voeding te brengen,…

Read more

Medische hulp uit Cuba

Suriname krijgt mogelijk medische assistentie uit Cuba in de strijd tegen het COVID-19 coronavirus, waarvan op vrijdag 13 maart het eerste positieve geimporteerde geval werd bevestigd. Tussen Suriname en Cuba zijn er afspraken gemaakt inzake de hulp. Deze afspraken worden geimplementeerd na afstemming en naar een behoeftelijst van het Managementteam. Hierbij zijn alle actoren binnen…

Read more

SWM neemt maatregelen inzake COVID-19

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft notie genomen van de ontwikkelingen met betrekking tot c.q. rondom het COVID-10 coronavirus in Suriname. Ook bij de SWM zullen stappen worden ondernomen om verspreiding van het virus in te dammen c.q. te voorkomen. In dat kader zijn ingaande maandag 16 maart 2020 tot nader order enkele maatregelen…

Read more

Maatregelen PCS in verband met Covid-19

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19, oftewel Corona virus, in Suriname, heeft het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) besloten enkele preventieve maatregelen door te voeren ingaande maandag 16 maart 2020. Om te voorkomen dat het virus zich binnen het PCS verspreidt, zijn de volgende maatregelen van kracht: 1. Alleen de hoofdingang van de poliklinieken…

Read more